[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Ảnh offline Mar 16, 2013On Tue, 19 Mar 2013 23:24:38 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> =]] Hình như là do anh Kỳ Anh hối lộ ns hay sao ấy =))

Bạn stk cú đòi mình hối lọ nhé nhưng may quá có bạn Miyo dọa nghỉ chơi
nên bà con sớm có hình liền hehehe

--
I am ... 5 dog years old.