[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013Cảm ơn phó nháy stk quá nhiều luôn tát nhiên không thể nào quy ra hạt
dẻ cho nổi được hehe

Cho /me cái rsync account móc lấy hình gốc ở đây luôn nè
	http://moments.urban-messenger.net/index.php?/category/archlinuxvn

:

On Tue, 19 Mar 2013 23:05:28 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 
> --
I am ... 5 dog years old.