[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chém gióOn Tue, 19 Mar 2013 21:22:57 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> He he ... TheSLinux to tổ chảng cả cái lưng, sát góc có cái logo PWR
> by Arch linux, logo Arch bằng cái móng chưn cái là Uki gòi , ka ka ka

Đang suy nghĩ xem để nút `powered by Cách Nhiệt .NET` để chỗ nào đây :D

--
I am ... 5 dog years old.