[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: bạn nào chỉnh thế
On Mar 10, 6:38 am, maikhai <[email protected]> wrote:

> Nhân dây nêu một vấn đề có vẻ OT là: có ai cất công nghiên cứu (một cách
> nghiêm chỉnh) về đề tài "tâm lý học hack" chưa nhỉ? Hack khởi đầu thì đúng
> là để "tỏ ra mình là", nhưng theo sau đó có khi là cả một vùng trời (vùng
> trời hào quang và cả vùng trời u ám) chứ không còn đơn giản nữa. Có thể các
> đại công ty phần mềm nuôi hacker để phá người khác -- và tự phá chính mình
> -- rồi nương theo mà làm ăn. Có thể có nhu cầu gia tăng tính hiểm nghèo để
> hù bọn người dùng đông đảo và ngu (trong đó có tui). Và chắc không ai không
> biết các "đơn vị" hack tiêu tốn nhiều tỉ đô la mỗi năm . ...

Hacker cũng nhiều dạng nhiều kiểu.  Mình nghịch phá cái gì (không kể
Linux) để hiểu về nó sâu sắc hơn cũng có thể gọi là "hacker" rồi :D

> Con người vốn vẫn rất ... kỳ cục như vậy: học sói trán để chế bom nguyên
> tử, và đi ngủ với nỗi lo âu sói trán vì sợ bom nguyên tử nổ hehe . ...

Học sói trán thì phải lo tìm cách làm cho tóc mọc lại chứ bác hehe