[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013có hình đẹp => bác Long phải đi
bác Long ở nhà => không có hình đẹp

còn lại chỉ làm chém gió :D

On Thu, 21 Mar 2013 15:46:50 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> A Lock thế mà tinh, Chả bù cho Phú hì hục chững minh.
> 
> Ý tớ là:
> 
> k A (Phú ở lại thêm, trả xiền bao hết cả làng ... gì gì nữa) thì Cũng
> chả có tấm nào đẹp (bất kể shoooter có dùng máy hình hay súng để
> shooot - Vì sao thì ... tự hỉu) không B
> 
> Do đó ...
> 
> Rức đầu ... dân Bắc kỳ buôn lậu cửa khẩu Hữu Nghị gọi là Ung thủ ....
> ka ka ka
> 
> Phú lập luận logic "quá nguy hiểm" , hi hi hi :)))))))))))
> 
> On Thu, Mar 21, 2013 at 3:17 PM, A lock <[email protected]> wrote:
> 
> >
> > A => B <=> Ko B => Ko A
> >
> > Vậy Ko A => Ko B đúng không anh :)))))
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.