[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013bữa sau hội Arch họp online bác Long gửi hình leo nóc nhà cho bà con
nghĩa chơi haha 

On Thu, 21 Mar 2013 18:16:24 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Ôi giời, lúc bấy giờ, các cậu ngồi YMI toàn gió quạt với máy lạnh, tớ
> ngồi cheo leo nóc nhà , gió rít, phê muốn lộn cổ lun.
> 
> Chỉ mầy ông ... không sợ gió mới chém thui, chứ tớ không giám ... chỉ
> xì pam tí cho nó vui đời ...
> 
> 2013/3/21 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> >
> > có hình đẹp => bác Long phải đi
> > bác Long ở nhà => không có hình đẹp
> >
> > còn lại chỉ làm chém gió :D
> >
> > On Thu, 21 Mar 2013 15:46:50 +0700
> > Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:
> >
> > > A Lock thế mà tinh, Chả bù cho Phú hì hục chững minh.
> > >
> > > Ý tớ là:
> > >
> > > k A (Phú ở lại thêm, trả xiền bao hết cả làng ... gì gì nữa) thì
> > > Cũng chả có tấm nào đẹp (bất kể shoooter có dùng máy hình hay
> > > súng để shooot - Vì sao thì ... tự hỉu) không B
> > >
> > > Do đó ...
> > >
> > > Rức đầu ... dân Bắc kỳ buôn lậu cửa khẩu Hữu Nghị gọi là Ung
> > > thủ .... ka ka ka
> > >
> > > Phú lập luận logic "quá nguy hiểm" , hi hi hi :)))))))))))
> > >
> > > On Thu, Mar 21, 2013 at 3:17 PM, A lock <[email protected]>
> > > wrote:
> > >
> > > >
> > > > A => B <=> Ko B => Ko A
> > > >
> > > > Vậy Ko A => Ko B đúng không anh :)))))
> > > >
> > > > --
> > > > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > > > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > > > ---
> > > > You received this message because you are subscribed to the
> > > > Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > > > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from
> > > > it, send an email to [email protected]
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.