[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013Ôi giời, lúc bấy giờ, các cậu ngồi YMI toàn gió quạt với máy lạnh, tớ ngồi cheo leo nóc nhà , gió rít, phê muốn lộn cổ lun.

Chỉ mầy ông ... không sợ gió mới chém thui, chứ tớ không giám ... chỉ xì pam tí cho nó vui đời ...

2013/3/21 Anh K. Huynh <[email protected]>

có hình đẹp => bác Long phải đi
bác Long ở nhà => không có hình đẹp

còn lại chỉ làm chém gió :D

On Thu, 21 Mar 2013 15:46:50 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> A Lock thế mà tinh, Chả bù cho Phú hì hục chững minh.
>
> Ý tớ là:
>
> k A (Phú ở lại thêm, trả xiền bao hết cả làng ... gì gì nữa) thì Cũng
> chả có tấm nào đẹp (bất kể shoooter có dùng máy hình hay súng để
> shooot - Vì sao thì ... tự hỉu) không B
>
> Do đó ...
>
> Rức đầu ... dân Bắc kỳ buôn lậu cửa khẩu Hữu Nghị gọi là Ung thủ ....
> ka ka ka
>
> Phú lập luận logic "quá nguy hiểm" , hi hi hi :)))))))))))
>
> On Thu, Mar 21, 2013 at 3:17 PM, A lock <[email protected]> wrote:
>
> >
> > A => B <=> Ko B => Ko A
> >
> > Vậy Ko A => Ko B đúng không anh :)))))
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected].
> >
> >
> >
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].