[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tìm hiểu các chương trình ứng dụng trong archlinuxGửi đến các anh chị trong nhóm.
Em có 1 bài tập lớn về tìm hiểu các Linux distro trong đó có archLinux
Em muốn hỏi các anh/chị là trong Archlinux có các chương trình ứng dựng nào khác với các ứng dụng cơ bản mà các linux distro khác
Bao gồm những ứng dụng đặc biệt là các ứng dụng mới.
Em xin chân thành cảm ơn.:)