[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Sư phụ hay đệ tử Tôn Ngộ Không đâyVào 08:09:37 UTC+7 Thứ tư, ngày 20 tháng ba năm 2013, icy đã viết:
> Kính tặng bác maikhai
> 
> 
> 
>    http://vonhudieu.net/zen/picture.php?/1122/tags/300-archlinuxvn

Hồi này trong truyện Tây Du Ký kêu bằng:

Núi Du Miên tụ họp uống cà phê 
Đàn hương các khỉ già coi láp tốp

:)