[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ảnh offline Mar 16, 2013:D đòi nợ hoài zayj :D 


On Thu, 21 Mar 2013 15:12:55 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Wed, Mar 20, 2013 at 8:07 AM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > Cảm ơn phó nháy stk quá nhiều luôn tát nhiên không thể nào quy ra
> > hạt dẻ cho nổi được hehe
> >
> Đề nghị z1y đưa mình 900 shells.
> 
> Hiện tại có khoảng 3000 nutshells đang lưu hành. Số shell tối đa mỗi
> lần chơi là 100 shell, tương đương với 30 lần chơi.
> 
> Nếu bạn z1y không gửi mình 900 nutshells. Mình sẽ viết script gây lạm
> phát đẩy tổng số shell lên 30000.
>--
I am ... 5 dog years old.