[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chém gióLâu quá không vào, anh em đã có TheS rồi cơ à. Nghĩ mình mù công nghệ thông tin, không có giúp đựoc gì ngại quá.
Thế bao giờ các bác định in áo đây, cho em xem qua cái logo TheS xem nào. 
P/S : Mới nhìn ảnh bác Mai Khai trên face, bác lão thành quá :D