[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Chém gióOn Sat, 23 Mar 2013 07:12:48 -0700 (PDT)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Lâu quá không vào, anh em đã có TheS rồi cơ à. Nghĩ mình mù công nghệ
> thông tin, không có giúp đựoc gì ngại quá. Thế bao giờ các bác định
> in áo đây, cho em xem qua cái logo TheS xem nào. P/S : Mới nhìn ảnh
> bác Mai Khai trên face, bác lão thành quá :D
> 

bác ấy mới độ 70 thôi mà 

--
I am ... 5 dog years old.