[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keyOn Wed, 27 Mar 2013 16:15:47 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Wed, Mar 27, 2013 at 3:30 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > nói gì siêu quá không hiểu :D
> >
> - Mỗi boot entries trong boot loader menu chỉ được chỉ định 1 key.
> - Nếu ko tìm thấy key, mà có passphrase thì nó tự động yêu cầu nhập
> passphrase ---------------------------------- nếu không có
> passphrase, đông cứng luôn.
> 
> - Ví dụ anh có 1 passphrase tại keyslot 0, và 7 key tại cá keyslot từ
> 1 đến 7. Trong bootloader menu anh cần làm 7 cái entry khác nhau cho 7
> cái key.
> Khi boot anh cắm cái key nào vào thì anh chọn boot entry tương ứng. Nó
> không hỗ trợ ko thấy key này thì fall back kiếm key khác. Nó chỉ
> fallback về passphrase (nếu có).

nếu thấy này thì hơi chuối. chắc phải làm cái script riêng chứ
`maintain` 6 entry cho bootloader phải nói là quá đuối, chưa kể đã
không giải quyết đúng vấn đề :D Mình chỉ muốn tạo nhiều key khác nhau,
cắm vào cái key nào thì máy nó cũng tự nhận ra đỡ lăn tăn nhớ nhầm cái
này với cái kia ^^

--
I am ... 5 dog years old.