[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keymà nhân tiện anh An ảnh làm mình bùn kinh. Làm với mình rồi biêt là 0
bao giờ đặt cùng tên cho hai máy. Cứ nghĩ sau ít bữa An có con đặt tên
luôn là NCA thế mình tới chơi bảo này An lại chú bảo thế là bố nó vác
gậy đuổi mình về sao huhu :D 

On Thu, 28 Mar 2013 00:17:53 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> > Quay về bài toán: làm sao kết nối nhiều thiết bị vào cùng một
> > chỗ .
> 
> Chẳng có bài toán nào ở đây cả. Anh cố gắng tạo ra vấn đề từ 0-vấn-đề.
> 
> UUID hoặc đánh số trực tiếp là 2 cách duy nhất được hỗ trợ. Disk
> Label không.
> 
> Có thể dùng tên key của cả 7 key giống nhau và UUID giống nhau. Hoặc
> hên xui bằng cách dùng đánh số trực tiếp (sda, sdb).
> 
> Một lần nữa, anh đang cố tạo ra vấn-đề từ 0-vấn-đề.
> 
> :-)
> --
I am ... 5 dog years old.