[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Chém gióTrời ơi, hắn chỉ sửa lại mấy chữ thôi, lúc boot hiện ra theSLinux thay vì ArchLinux đấy mừa :O

2013/4/8 hoctro <[email protected]>
On Tuesday, March 19, 2013 10:08:43 AM UTC+8, hoctro wrote:
> Lâu quá không vào nhà, anh em thảo luận xôm quá. Mà sao chỉ thấy offline SG mà không thấy offline Hà Nội vậy nhỉ ?
>
>
>
> Mùa hè sắp đến rồi, anh em ta khởi động áo Arch lần 2 đi nhỉ :D

Ôi nếu chỉ làm áo TheSLinux thôi mà em không tham gia đóng góp được gì cho việc phát triển distro này thì em sao dám mặc áo đây :P.

Đề nghị làm thêm áo Arch đi :).

Mà thực ra em cũng đang tò mò là logo TheSLinux thế nào đây :D

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].