[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Một câu hỏi về TexCác bác cho em hỏi, nếu mình muốn đánh số các chương và các định lý trong chương bằng chữ cái như thế này thì trong Tex phải customize thế nào. Em đang làm giúp thầy em một quyển sách, mà trong đó thầy viết như thế, bây giờ sửa lại nguyên mẫu mất công quá.

Chẳng hạn : Chương một trong sách bình thường thì thầy đánh là chương A, tương tự thế chương 2 là chương B, chương 3 là chương C. Các định lý trong chương A thì là Định lý A1, định lý A2,... các bài toán trong chương A thì bắt đầu là bài toán A1,...

Đã đem hỏi trên tex.stackexchange.com nhưng chắc em diễn tả không được rành mạch lắm nên họ không hiểu. Nhờ các bác giúp cho với.