[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Một câu hỏi về Textrả lời ngắn: bạn hỏi bên viettug
trả lời dài: dùng gói ntheorem.

http://www.google.com/search?q=site%3Adragula.org+ntheorem

On Sun, 7 Apr 2013 18:29:50 -0700 (PDT)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Các bác cho em hỏi, nếu mình muốn đánh số các chương và các định lý
> trong chương bằng chữ cái như thế này thì trong Tex phải customize
> thế nào. Em đang làm giúp thầy em một quyển sách, mà trong đó thầy
> viết như thế, bây giờ sửa lại nguyên mẫu mất công quá.
> 
> Chẳng hạn : Chương một trong sách bình thường thì thầy đánh là chương
> A, tương tự thế chương 2 là chương B, chương 3 là chương C. Các định
> lý trong chương A thì là Định lý A1, định lý A2,... các bài toán
> trong chương A thì bắt đầu là bài toán A1,...
> 
> Đã đem hỏi trên tex.stackexchange.com nhưng chắc em diễn tả không
> được rành mạch lắm nên họ không hiểu. Nhờ các bác giúp cho với.
> --
I am ... 5 dog years old.