[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] He^'t ha.t de? ro^`iOn Tue, 9 Apr 2013 22:25:16 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Anh lưu vào trong file đi, mỗi lần bot bật lên thì đọc file rồi parse
> ra :)). Thế là ko sợ mất

Bot có một cron-job tự động lưu cấu hình lại mỗi 20 tin mà nó nhận
được. Tuy nhiên, không rõ điều kiện cực hạn nào đã sinh một lỗi khó
chịu làm bot chết luôn. 

tạm thời cron-job sẽ không lưu cấu hình nữa, bà con ai thích lưu thì
làm ơn gõ vào `!bot save` vậy :D

Các bạn quan tâm có thểm tham khảo trong `plugin bot.rb` trong mã nguồn.


--
I am ... 5 dog years old.