[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] làm cách sao để chạy lệnh dhcpcd enp3s0 không bị lỗi?bác thử resolv.còn.head chưa?

Bác can thiệp vào .head, khóa nó lại ...

Còn .conf thả cửa ... Em chỉ biết chơi trò rừng này thôi ...

On Wed, Apr 10, 2013 at 3:00 PM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 19:53:55 UTC+7 Thứ hai, ngày 08 tháng tư năm 2013, Severus đã viết:
> bác thêm vào file dhcpcd.conf
> nohook resolv.conf

Thêm, reboot, nhưng:

[[email protected] cobh]# dhcpcd enp3s0
dhcpcd[1000]: version 5.6.7 starting
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted
dhcpcd[1000]: enp3s0: waiting for carrier
dhcpcd[1000]: enp3s0: carrier acquired
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted
dhcpcd[1000]: enp3s0: sending IPv6 Router Solicitation
dhcpcd[1000]: enp3s0: sendmsg: Cannot assign requested address
dhcpcd[1000]: enp3s0: broadcasting for a lease
dhcpcd[1000]: enp3s0: offered 192.168.1.5 from 192.168.1.1
dhcpcd[1000]: enp3s0: acknowledged 192.168.1.5 from 192.168.1.1
dhcpcd[1000]: enp3s0: checking for 192.168.1.5
dhcpcd[1000]: enp3s0: sending IPv6 Router Solicitation
dhcpcd[1000]: enp3s0: leased 192.168.1.5 for 86400 seconds
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted
dhcpcd[1000]: forked to background, child pid 1060
[[email protected] cobh]# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=46 time=77.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=46 time=87.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=46 time=82.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 77.268/82.186/87.003/3.981 ms

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].