[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

fonts vni-times cho archlinuxMình có ông bạn già vừa gửi cho một file về phương pháp chữa bệnh bằng khoai tây, mà đọc không được do file gõ (có lẽ là) bằng fonts VNI trên Windows. Search mờ mắt nhưng chả tìm thấy chiêu nào bày cách cài cho Archlinux. Thấy có nhiều hướng dẫn cho Windows, ví dụ trỏ vào website "Khoan Cắt Bê Tông.com" để down fonts về cài. Nghe ớn lạnh quá.
File cần đọc chỉ 100k, mình đính kèm đây bạn nào rảnh mà có sẵn converter làm ơn sang ra giùm luôn được không? Cài ba cái font tiếng Việt VNI vào máy trong bụng không được yên tâm. Cám ơn trước.

Attachment: phuong phap tri benh bang nuoc khoai tay (2).doc.tar.gz
Description: Binary data