[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] fonts vni-times cho archlinuxGiải nén rồi cp vào /usr/share/fonts (vì không tìm thấy trong /home), chạy fc-cache, reboot, vậy mà vẫn không đọc nổi. Có lẽ gõ bằng fonts quái quỷ gì khác chăng? Chán mấy cha nội Việt Lạc gì đó quá, theo phò thằng MS mà di hại tới muôn đời con cháu hehe ...2013/4/12 Anh K. Huynh <[email protected]>

Bác tải về bộ phông này  http://icy.viettug.org/tmp/vnfonts.zip

rồi xả nén vào thư mục `~/.fonts` là xong. Hình như phải chạy lệnh
`fc-cache` rồi mở lại chương trình của bác.
--
m k h _ s g n