[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] fonts vni-times cho archlinuxBác tải về bộ phông này  http://icy.viettug.org/tmp/vnfonts.zip

rồi xả nén vào thư mục `~/.fonts` là xong. Hình như phải chạy lệnh
`fc-cache` rồi mở lại chương trình của bác.

On Thu, 11 Apr 2013 02:27:00 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mình có ông bạn già vừa gửi cho một file về phương pháp chữa bệnh
> bằng khoai tây, mà đọc không được do file gõ (có lẽ là) bằng fonts
> VNI trên Windows. Search mờ mắt nhưng chả tìm thấy chiêu nào bày cách
> cài cho Archlinux. Thấy có nhiều hướng dẫn cho Windows, ví dụ trỏ vào
> website "Khoan Cắt Bê Tông.com" để down fonts về cài. Nghe ớn lạnh
> quá. File cần đọc chỉ 100k, mình đính kèm đây bạn nào rảnh mà có sẵn
> converter làm ơn sang ra giùm luôn được không? Cài ba cái font tiếng
> Việt VNI vào máy trong bụng không được yên tâm. Cám ơn trước.
> --
I am ... 5 dog years old.