[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] fonts vni-times cho archlinuxThôi bác xem đỡ vậy (file đính kèm).

Bạn tạo ra thư mục ~/.fonts: không có thì tạo ra ai cấm bác đâu :D Mở
tài liệu ra không đọc đựoc thì bác chọn hết (^A) rồi chọn lại phông
thôi. Tập tin `.pdf` là phông `Palatin` đó bác.On Thu, 11 Apr 2013 19:55:20 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Giải nén rồi cp vào /usr/share/fonts (vì không tìm thấy trong /home),
> chạy fc-cache, reboot, vậy mà vẫn không đọc nổi. Có lẽ gõ bằng fonts
> quái quỷ gì khác chăng? Chán mấy cha nội Việt Lạc gì đó quá, theo phò
> thằng MS mà di hại tới muôn đời con cháu hehe ...
> 
> 
> 
> 2013/4/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> >
> > Bác tải về bộ phông này  http://icy.viettug.org/tmp/vnfonts.zip
> >
> > rồi xả nén vào thư mục `~/.fonts` là xong. Hình như phải chạy lệnh
> > `fc-cache` rồi mở lại chương trình của bác.
> >--
I am ... 5 dog years old.

Attachment: tri-benh-bang-khoai-tay.pdf.zip
Description: Zip archive