[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] fonts vni-times cho archlinuxCám ơn Kỳ Anh. Đọc xong bài thuốc rồi.
Mình cũng làm như chỉ dẫn, tạo /.fonts, copy fonts vào đó, chạy fc-cache, vậy mà cũng không đọc được. Sao vậy nhỉ? Còn sai chỗ nào? Do vẫn còn thiếu fonts?2013/4/12 Anh K. Huynh <[email protected]>

Thôi bác xem đỡ vậy (file đính kèm).

Bạn tạo ra thư mục ~/.fonts: không có thì tạo ra ai cấm bác đâu :D Mở
tài liệu ra không đọc đựoc thì bác chọn hết (^A) rồi chọn lại phông
thôi. Tập tin `.pdf` là phông `Palatin` đó bác.On Thu, 11 Apr 2013 19:55:20 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Giải nén rồi cp vào /usr/share/fonts (vì không tìm thấy trong /home),
> chạy fc-cache, reboot, vậy mà vẫn không đọc nổi. Có lẽ gõ bằng fonts
> quái quỷ gì khác chăng? Chán mấy cha nội Việt Lạc gì đó quá, theo phò
> thằng MS mà di hại tới muôn đời con cháu hehe ...
>
>
>
> 2013/4/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
>
> >
> > Bác tải về bộ phông này  http://icy.viettug.org/tmp/vnfonts.zip
> >
> > rồi xả nén vào thư mục `~/.fonts` là xong. Hình như phải chạy lệnh
> > `fc-cache` rồi mở lại chương trình của bác.
> >--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/86GNAYRNNBc/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].

--
m k h _ s g n