[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] fonts vni-times cho archlinuxKhông được. Select All chọn mấy cái fonts mới add đó, nhưng Libreoffice vẫn cứ cho ra chữ loằng ngoằng.
Bởi vậy mới nói kỳ.

2013/4/14 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 13 Apr 2013 16:36:44 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cám ơn Kỳ Anh. Đọc xong bài thuốc rồi.
> Mình cũng làm như chỉ dẫn, tạo /.fonts, copy fonts vào đó, chạy
> fc-cache, vậy mà cũng không đọc được. Sao vậy nhỉ? Còn sai chỗ nào?
> Do vẫn còn thiếu fonts?

Thiếu phông rồi bác. Nhưng bác đổi qua phông khác cùng họ vni-** là
cũng được.


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/86GNAYRNNBc/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].

--
m k h _ s g n