[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] fonts vni-times cho archlinuxOn Sat, 13 Apr 2013 16:36:44 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cám ơn Kỳ Anh. Đọc xong bài thuốc rồi.
> Mình cũng làm như chỉ dẫn, tạo /.fonts, copy fonts vào đó, chạy
> fc-cache, vậy mà cũng không đọc được. Sao vậy nhỉ? Còn sai chỗ nào?
> Do vẫn còn thiếu fonts?

Thiếu phông rồi bác. Nhưng bác đổi qua phông khác cùng họ vni-** là
cũng được.


--
I am ... 5 dog years old.