[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] fonts vni-times cho archlinuxOn Sat, 13 Apr 2013 17:58:03 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Không được. Select All chọn mấy cái fonts mới add đó, nhưng
> Libreoffice vẫn cứ cho ra chữ loằng ngoằng.
> Bởi vậy mới nói kỳ.

kỳ thật không hiểu, cháu chọn phông được mà ta :)


--
I am ... 5 dog years old.