[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)
Sau khi cài hai gói `uim-vi` và `m17n-db-vi`, các bạn có thể cấu hình
lại hẹe thống để dùng với UIM (cách cấu hình giống như khi xài IBUS hay
SCIM, đảm bảo các biến môi trường sau


Hổng xài đâu anh ơi :3


--
Quang Nguyễn