[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)anh có thể tự định nghĩa thứ tự gõ, so với ibus thì anh có xài hơm :3


Vào 20:35 Ngày 15 tháng 4 năm 2013, Quang Nguyễn <[email protected]> đã viết:

Sau khi cài hai gói `uim-vi` và `m17n-db-vi`, các bạn có thể cấu hình
lại hẹe thống để dùng với UIM (cách cấu hình giống như khi xài IBUS hay
SCIM, đảm bảo các biến môi trường sau


Hổng xài đâu anh ơi :3


--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'