[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

theslinux :)Xin chào,

TheSLinux dự kiến sẽ ra bản `beta đầu tiên trong vài tháng tới. Mời các
bạn tham gia và/hoặc động viên cho dự án .

Xem thêm ở http://theslinux.org/ .

Các nhóm thư của dự án có ở http://theslinux.org/lists/

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.