[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Saigonlug * Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Mon, 15 Apr 2013 17:05:05 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> /me đề nghị z1y trao lại archlinuxvn cho mình.

Nên đòi cái này mới đúng nè http://github.com/saigonlug hehe 

--
I am ... 5 dog years old.