[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Mon, 15 Apr 2013 13:35:39 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> > Sau khi cài hai gói `uim-vi` và `m17n-db-vi`, các bạn có thể cấu
> > hình *lại hẹe thống* để dùng với UIM (cách cấu hình giống như khi
> > xài IBUS hay SCIM, đảm bảo các biến môi trường sau
> >
> >
> Hổng xài đâu anh ơi :3
> 

Không sao em khi nào rảnh thì giúp a test coi như góp phần phát triển
`theslinux` vậy :D


--
I am ... 5 dog years old.