[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Mon, 15 Apr 2013 13:35:39 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> > Sau khi cài hai gói `uim-vi` và `m17n-db-vi`, các bạn có thể cấu
> > hình *lại hẹe thống* để dùng với UIM (cách cấu hình giống như khi
> > xài IBUS hay SCIM, đảm bảo các biến môi trường sau
> >
> >
> Hổng xài đâu anh ơi :3

Bạn nào muốn biên dịch gói như Quang, thì chú ý cài gói `m17n-db-vi`
vào trước nhé. Cảm ơn Quang rất nhiều . Sẽ chỉnh lại PKGBUILD sau.

Cấu hình cho `uim.d` cũng hơn mệt, mọi người có thể dùng cấu hình của
mình
   http://tmp.theslinux.org/theslinux/uim.d.tgz
   (chữ ký: http://tmp.theslinux.org/theslinux/uim.d.tgz.asc )

  (xả nén ra bỏ để có thư mục .uim.d để trong ~/ là tốt)

--
I am ... 5 dog years old.