[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

E17 - application execution errorChào cả nhà,

Mình cài e17 sau đó create thêm 1 shelf + 1 ibar để nhét một số icon như Terminator, Chrome vào đó. Mỗi lần khởi động lại, click vào icon để chạy chương trình thì có báo lỗi như hình dính kèm. Mình Log Out sau đó startx lại thì các chương trình khởi động bình thường.

Bạn nào đã qua vấn đề này giúp đỡ với nhé. 

Thanks!Attachment: shot-2013-04-15_16-57-40.jpg
Description: JPEG image

Attachment: shot-2013-04-15_16-58-03.jpg
Description: JPEG image