[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 - application execution errorOn Mon, 15 Apr 2013 17:20:35 -0700 (PDT)
Nam Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào cả nhà,
> 
> Mình cài e17 sau đó create thêm 1 shelf + 1 ibar để nhét một số icon
> như Terminator, Chrome vào đó. Mỗi lần khởi động lại, click vào icon
> để chạy chương trình thì có báo lỗi như hình dính kèm. Mình Log Out
> sau đó startx lại thì các chương trình khởi động bình thường.

Đã gặp rồi mà không nhớ fix làm sao cả. Bạn gửi mấy cái tập tin log
ccho mọi người xem được không?

--
I am ... 5 dog years old.