[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)Ngô huy viết cái gì mà khó hỉu thế ...

Anh Hiếu chỉ có ý bảo rằng .... anh em nghiên cứu đi, về cài cho Hiếu ngon cơm, Hiếu đãi Bánh tráng ... tuyệt ...

Há gì mà phải Ông - to - lỗ - gì (ontology)... với lại ... Em - bị - tịt - một - lỗ gì (epistimology)..... cho nó mệt

Kaaaaaaaaaa

2013/4/16 Ngô Huy <[email protected]>
Chào anh Hiếu !

Thứ nhất tạo ra cái mới là một phạm trù rộng, giữa những cái đã có, chọn để dùng đã là 1 vấn đề lớn .

Thứ 2 nếu tạo ra cái mới là thành công thì chữ thành công cần định nghĩa lại. VD như Ngô Bảo Châu không tạo ra thuyết toán học mới mà ông chỉ gắn kết các trường phái toán học vào với nhau, vậy ông chưa thành công ? Hay các nhà tin học chỉ định nghĩa mỗi ông một kiểu về ontology  là thành công ?

Thứ 3, nếu anh không thích những gì người khác đã làm cho anh thì anh có thể làm ra cái khác cho mình xài hoặc xài cái khác, lên đây la ó làm chi, ai đã vi phạm quyền tự do của anh ?


Vào 09:27 Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> đã viết:

Bạn hãy tạo ra cái mới mà người ta chưa làm thì bạn mới là người thành công. nếu không bạn chỉ là người sao chép và đi sau thôi. Sorry nhé.From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]; [email protected]
Sent: Tuesday, April 16, 2013 6:31 AM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)

On Mon, 15 Apr 2013 13:35:39 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> > Sau khi cài hai gói `uim-vi` và `m17n-db-vi`, các bạn có thể cấu
> > hình *lại hẹe thống* để dùng với UIM (cách cấu hình giống như khi
> > xài IBUS hay SCIM, đảm bảo các biến môi trường sau
> >
> >
> Hổng xài đâu anh ơi :3

Bạn nào muốn biên dịch gói như Quang, thì chú ý cài gói `m17n-db-vi`
vào trước nhé. Cảm ơn Quang rất nhiều . Sẽ chỉnh lại PKGBUILD sau.

Cấu hình cho `uim.d` cũng hơn mệt, mọi người có thể dùng cấu hình của
mình
  http://tmp.theslinux.org/theslinux/uim.d.tgz
  (chữ ký: http://tmp.theslinux.org/theslinux/uim.d.tgz.asc )

  (xả nén ra bỏ để có thư mục .uim.d để trong ~/ là tốt)

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected].
--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].