[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Tue, 16 Apr 2013 10:27:34 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Bạn hãy tạo ra cái mới mà người ta chưa làm thì bạn mới là người
> thành công. nếu không bạn chỉ là người sao chép và đi sau thôi. Sorry
> nhé.

Mình đi sau nhưng mà về Củ Chi thăm anh Hiếu là được chứ gì :D 


--
I am ... 5 dog years old.