[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)Anh Hiếu là ảnh hay nói khích, ở gần Hóc Môn Hóc Xương mà e không hiểu
hà . Ảnh chuẩn bị sẵn con gà và mấy con heo mời a em TheSLinux về nhậu
rồi đó, mới gọi điện xong nè :D  

 On Tue, 16 Apr 2013 20:29:17 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào anh Hiếu !
> 
> Thứ nhất tạo ra cái mới là một phạm trù rộng, giữa những cái đã có,
> chọn để dùng đã là 1 vấn đề lớn .
> 
> Thứ 2 nếu tạo ra cái mới là thành công thì chữ thành công cần định
> nghĩa lại. VD như Ngô Bảo Châu không tạo ra thuyết toán học mới mà
> ông chỉ gắn kết các trường phái toán học vào với nhau, vậy ông chưa
> thành công ? Hay các nhà tin học chỉ định nghĩa mỗi ông một kiểu về
> ontology  là thành công ?
> 
> Thứ 3, nếu anh không thích những gì người khác đã làm cho anh thì anh
> có thể làm ra cái khác cho mình xài hoặc xài cái khác, lên đây la ó
> làm chi, ai đã vi phạm quyền tự do của anh ?
--
I am ... 5 dog years old.