[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Tue, 16 Apr 2013 20:55:11 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> triệu chứng loạn não do học về nó đó anh :-))
> Mọi người thông cảm áp lực thi cử học hành :-D

Thi có mấy môn mà cũng bày đạwt hù a em, làm như bà con ở đây chưa ai
thi không bằng. Coi thi không nổi thì bỏ đi nhé =))--
I am ... 5 dog years old.