[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)Vài ghi chú

Nếu gặp trục trặc trong việc gõ các từ các bạn có thể tham khảo 
	https://github.com/TheSLinux/gs/issues/26


Để biên dịch các gói `uim-vi` và `m17n-db-vi` mới nhất thì cần dùng
`s-makepkg`. Các bạn theo các bước.

1. Checkout nhánh `_utils` trong repo chính

2. Cài `s-run` và `s-makepkg`

3. Checkout nhánh `pacman` và dùng `s-makepkg` để biên dịch và cài
pacman này. Hướng dẫn có trong README.md của nhánh `_utils` các bạn có
thể xem trên Github

4. Sau khi cài `pacman` mới, các bạn có thể biên dịch và cài các gói
`m17n-db-vi` và `uim-vi` theo thứ tự đó. Nhớ xóa các tập tin
`Telex.txt.in` và `VNI.txt.in` để có thể xài bản mới nhất từ gói
`scim2uim`.

--
I am ... 5 dog years old.