[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)Từ ngày xài bộ gõ này mình đã hiểu tại sao bạn Severus_ hay gõ sai chính tả nhiều thế.
Và sai mấy cái rất buồn cười. hazz

Thêm nữa mềnh vẫn chưa tắt đc cái pop-up khi gõ dù đã đc huớng dẫn tắt Anotation và Candidate :'(

Trân trọng.


Vào 05:06 Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Vài ghi chú

Nếu gặp trục trặc trong việc gõ các từ các bạn có thể tham khảo
        https://github.com/TheSLinux/gs/issues/26


Để biên dịch các gói `uim-vi` và `m17n-db-vi` mới nhất thì cần dùng
`s-makepkg`. Các bạn theo các bước.

1. Checkout nhánh `_utils` trong repo chính

2. Cài `s-run` và `s-makepkg`

3. Checkout nhánh `pacman` và dùng `s-makepkg` để biên dịch và cài
pacman này. Hướng dẫn có trong README.md của nhánh `_utils` các bạn có
thể xem trên Github

4. Sau khi cài `pacman` mới, các bạn có thể biên dịch và cài các gói
`m17n-db-vi` và `uim-vi` theo thứ tự đó. Nhớ xóa các tập tin
`Telex.txt.in` và `VNI.txt.in` để có thể xài bản mới nhất từ gói
`scim2uim`.

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn