[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Wed, 24 Apr 2013 14:52:01 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Từ ngày xài bộ gõ này mình đã hiểu tại sao bạn Severus_ hay gõ sai
> chính tả nhiều thế.
> Và sai mấy cái rất buồn cười. hazz

Nếu dùng `uim-vi/xtelex` thì sẽ có nhiều cái sai. Xem
http://theslinux.org/bugs/26 . Còn dùng bảng `scim-telex` thì khá ổn.

> 
> Thêm nữa mềnh vẫn chưa tắt đc cái pop-up khi gõ dù đã đc huớng dẫn tắt
> Anotation và Candidate :'(

Dùng bảng của `scim-telex` thì sẽ xuất hiện bản, mình sẽ xem và chỉnh
lại ngay (cái này dễ hà :D). 

Cảm ơn bạn Tèo :P 


--
I am ... 5 dog years old.