[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Thu, 25 Apr 2013 08:41:30 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Em ko có xài xtelex anh, xài kiểu gõ telex bt thôi. Ví dụ một vài lỗi
> như sau:
> 
> thường  -> thuơng (chữ ư thành chữ u, trường hợp ư với ơ liền nhau)
> hừng  -> huwfng (ko thường xuyên nhưng gõ nhanh là bị)

Nếu dùng bảng của `scim` thì mình không thấy gì, Mình vẫn gõ đều `thường` (gõ `thuwowngf` hoặc `thuwowfng`), và `hừng` (gõ `huwfng` hoặc `huwngf`). Nếu bị lỗi do gõ nhanh có thể là do lọt dấu, nếu Quang cho mình biết tổ hợp đã gõ (các phím đã gõ) thì mình có thể kiểm tra dễ hơn.

> Còn vài cái nữa nhưng em ko có thống kê.


Bảng telex của `scim` khá tốt, vấn đề là nó không kiểm soát lỗi và chấp nhận nhiều từ không có nghĩa trong tiếng Việt, ví dụ chấp nhận `sóat` và `soát` và nhiều lỗi khác. Mình đang coi thêm bảng `xtelex` xem có thể khắc phục được không.

Quang có cái tài khoản trên `github` thì báo lỗi giúp trên đó nhé. 

Cảm ơn nhiều.


--
I am ... 5 dog years old.