[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)
> Em ko có xài xtelex anh, xài kiểu gõ telex bt thôi. Ví dụ một vài lỗi
> như sau:
>
> thường  -> thuơng (chữ ư thành chữ u, trường hợp ư với ơ liền nhau)
> hừng  -> huwfng (ko thường xuyên nhưng gõ nhanh là bị)

Nếu dùng bảng của `scim` thì mình không thấy gì, Mình vẫn gõ đều `thường` (gõ `thuwowngf` hoặc `thuwowfng`), và `hừng` (gõ `huwfng` hoặc `huwngf`). Nếu bị lỗi do gõ nhanh có thể là do lọt dấu, nếu Quang cho mình biết tổ hợp đã gõ (các phím đã gõ) thì mình có thể kiểm tra dễ hơn.

Chỗ này em không hiểu lắm, scim ở đâu ra nhỉ? Khi biên dịch và chạy lên em ko thấy scim đâu cả, hiện tại em đang để m17n-vi-telex và xtelex thôi.
Các lỗi và tổ hợp phím em sẽ để ý và báo lại sau.


--
Quang Nguyễn