[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)là cái xtelex đó anh ^^!
https://github.com/NgoHuy/buildsystem/blob/uim-vi/uim-vi/nopopup.patch
anh xài cái patch này thử xem. Trong PKGBUILD thêm dòng

patch -Np1 < "../../nopopup.patch"

Sẽ không còn popup nữa.
P/s chỉ mục đích testing thôi nha, em đang xài và thấy tốt :-D


Vào 20:44 Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Quang Nguyễn <[email protected]> đã viết:

> Em ko có xài xtelex anh, xài kiểu gõ telex bt thôi. Ví dụ một vài lỗi
> như sau:
>
> thường  -> thuơng (chữ ư thành chữ u, trường hợp ư với ơ liền nhau)
> hừng  -> huwfng (ko thường xuyên nhưng gõ nhanh là bị)

Nếu dùng bảng của `scim` thì mình không thấy gì, Mình vẫn gõ đều `thường` (gõ `thuwowngf` hoặc `thuwowfng`), và `hừng` (gõ `huwfng` hoặc `huwngf`). Nếu bị lỗi do gõ nhanh có thể là do lọt dấu, nếu Quang cho mình biết tổ hợp đã gõ (các phím đã gõ) thì mình có thể kiểm tra dễ hơn.

Chỗ này em không hiểu lắm, scim ở đâu ra nhỉ? Khi biên dịch và chạy lên em ko thấy scim đâu cả, hiện tại em đang để m17n-vi-telex và xtelex thôi.
Các lỗi và tổ hợp phím em sẽ để ý và báo lại sau.


--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'