[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Thu, 25 Apr 2013 20:48:45 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> là cái xtelex đó anh ^^!
> https://github.com/NgoHuy/buildsystem/blob/uim-vi/uim-vi/nopopup.patch
> anh xài cái patch này thử xem. Trong PKGBUILD thêm dòng
> 
> patch -Np1 < "../../nopopup.patch"
> 
> Sẽ không còn popup nữa.
> P/s chỉ mục đích testing thôi nha, em đang xài và thấy tốt :-D

Đây không phải là cách fix em ơi . Không nên giải quyết sai bài toán thế này . Bây giờ e muốn bật cái bảng đó lên là tính sao?

btw a không thể chịu trách nhiệm cho các patch bên ngoài official repo của theslinux.

--
I am ... 5 dog years old.