[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dừng topic ở ArchLinuxVn * Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Thu, 25 Apr 2013 13:44:29 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Chỗ này em không hiểu lắm, scim ở đâu ra nhỉ? Khi biên dịch và chạy
> lên em ko thấy scim đâu cả, hiện tại em đang để m17n-vi-telex và
> xtelex thôi. Các lỗi và tổ hợp phím em sẽ để ý và báo lại sau.

À anh nhầm. Ý anh nói là bản `m17n-vi-telex` đó. Không hiểu sao anh lại nhớ ra thành `scim`.

Về bảng `m17n-vi-telex` thì anh chắc là nó có lỗi, nhưng sẽ không ưu tiên chỉnh lỗi trong giai đoạn này. Ưu tiên vẫn là bản `xtelex` do bảng này dễ chỉnh lỗi hơn. Nếu có các lỗi với `m17n-vi-telex` thì a sẽ ưu tiên kiểm tra và fix trong `xtelex`.

Many thanks!

TB: do đã đi quá xa chủ đề ban đầu nên các vấn đề tiếp theo Quang cứ gửi vào hai nhóm thư của `theslinux` là được.

--
I am ... 5 dog years old.