[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Thu, 25 Apr 2013 21:31:27 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> em ghi rõ là testing chơi thôi mà ^^
> Những patch ngoài official em ghi rõ mục đích testing ^^!

Cũng tốt nhưng nếu e giải không đúng bài toán thì không nên đâu. Bài toán là bảng m17db đã xử lý không đúng các option trong `setup` của `uim`, chớ không phải là `bỏ hoàn toàn bản candidate` đi.

Dừng lại ở đây nhé các vấn đề khác nên bàn trên nhóm thư của `theslinux`.

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.