[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hướng dẫn dùng GitVào 14:38:36 UTC+7 Thứ bảy, ngày 27 tháng tư năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> Hướng dẫn dùng Git dành cho các bạn đã / chưa biết về Git.
> 
Đọc nguyên một bài bằng tiếng Việt dài ngoằng theo cái link đó mà rốt cuộc ... chẳng hiểu gì hết! 
Git dùng làm gì vậy nhỉ? Trong máy thì cũng thấy có nó nhưng không biết chức năng của nó là gì:

[[email protected] cobh]# pacman -S git
warning: git-1.8.2.1-1 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Packages (1): git-1.8.2.1-1

Total Installed Size:   17.99 MiB