[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] skype bị đơVào 19:22:14 UTC+7 Chủ nhật, ngày 28 tháng tư năm 2013, Severus đã viết:
> Bác cập nhật lại đi ah, gói glib2 bị lỗi đã up lên bản mới hôm nay :-)

[[email protected] cobh]# pacman -S glib2
warning: glib2-2.36.1-1 is up to date -- reinstalling

Vẫn không được.